DA Lack & Kaross

Industribyn 14

273 35 Tomelilla

Telefon: 0733013190

Mail: daniel@dalack.se / anette@dalack.se

Hitta oss på Facebook​

Hitta HIT

​Miljö & Kvalitet

Miljöpolicy för DA Lack och Kaross AB

Vi åtar oss att följa miljölagstiftningen, aktuella normer och andra regelverk med god marginal för att minska vår miljöbelastning och vår påverkan på Jordens ändliga resurser.

Genom att ta in ny information och införa kunskap i verksamheten kommer vi att arbeta för att förbättringar hela tiden genomförs inom miljöområdet. På det sättet kommer vi att minska vår miljöbelastning inom de områden där vi påverkar miljön.

Vi kommer att arbeta förebyggande så att verksamheten i dag och i framtiden belastar miljön så lite som möjligt.

Vilket innebär att vi bl.a:

* ser till att vår anläggning och våra arbetsmetoder förebygger föroreningar, reducerar utsläpp eller annan skada på miljön

* ständigt förbättrar vårt miljöåtagande

* ställer miljökrav vid inköp av varor och tjänster.

* använder bästa tekniken, när så är lämpligt och ekonomin tillåter

* informerar och utbildar personal om miljöarbete och risker i arbetet

* har rutiner för hantering av farliga ämnen

* gör miljöstädning 1 gång/år ( innan semestern )

* genomgår läkarundersökning varje år

Kvalitet

DA lack och kaross använder sig främst av produkter från Standox som är en av de största tillverkarna av lacker.​

​Företagsinformation

DA Lack & Kaross

Industribyn 14

273 35 Tomelilla

Telefon: 0733013190

Mail: daniel@dalack.se / anette@dalack.se

Öppettider

​Måndag - fredag: 07.00-16.00

Lördag - söndag: Ring för info